Skip to content
Corporate_illustration02

Överenskommelsen i Östergötland

Dagens samhällsutmaningar kräver nya lösningar. Ofta kan bättre lösningar uppnås genom samarbeten mellan offentlig sektor och idéburen sektor. Överenskommelsen underlättar detta genom att skapa en plattform med ett enhetligt förhållningssätt kring vår relation.

Vill ni samverka?

Vill din organisation ansluta till överenskommelsen? Läs mer på Region Östergötlands hemsida eller tryck på LÄS MER.

Våra medlemmar

Idag har ett fyrtiotal regionala idéburna aktörer samt Region Östergötland anslutit sig till överenskommelsen. Vilka ingår? Vill du vara med?

Information in foreign languages

More information is coming.

Mer information kommer.

Aktuellt