Skip to content

Vad vi gör

Dagens samhällsutmaningar kräver nya lösningar. Ofta kan bättre lösningar uppnås genom samarbeten mellan offentlig sektor och idéburen sektor. Överenskommelsen underlättar detta genom att skapa en plattform med ett enhetligt förhållningssätt kring vår relation.

Den Regionala Överenskommelsen antogs av regionfullmäktige den 21 november 2018, och undertecknades av Region Östergötland och representanter från idéburna organisationer den 11 december 2018. Du kan läsa den Regionala Överenskommelsen i Östergötland här.

I dagsläget är 41 regionala organisationer anslutna till den Regionala Överenskommelsen i Östergötland, se vilka de är här.
För att ansluta er organisation till den Regionala Överenskommelsen kontakta Annika Larsson via annika.larsson@regionostergotland.se .

Processen kring den regionala Överenskommelsen i Östergötland fortsätter under 2019. De organisationer som anslutit sig till Överenskommelsen kommer att bjudas till ett processmöte den 27 februari 2019. Mer information kommer inom kort!

Varför ska vi ha en regional överenskommelse i Östergötland?

Den offentliga och den idéburna sektorn har olika roller och funktioner. Region Östergötland och de idéburna organisationerna i Östergötland bidrar alla till ett demokratiskt samhälle och stimulerar samhällsutvecklingen utifrån sina respektive olikheter.

Överenskommelsen är en gemensam avsiktsförklaring avseende samverkan. Den regionala Överenskommelsen i Östergötland är ett dokument framtaget i en gemensam process mellan Region Östergötland och representanter från den idéburna sektorn som ger parterna ett gemensamt förhållningssätt att utgå ifrån.

Inom ramen för den regionala Överenskommelsen kan det offentliga och de idéburna organisationerna föra en kontinuerlig dialog, vilket gör kontaktytan mellan Region Östergötland och de idéburna organisationerna tydligare.

Dialogen inom den regionala Överenskommelsen kan i sin tur öka kvalitén på den välfärd som medborgarna erbjuds. Demokratin stärks genom att dialogen mellan Region Östergötland och de idéburna organisationerna är bred, och tidig samverkan bidrar till att lösa aktuella samhällsutmaningar.

Genom den regionala Överenskommelsen får också de idéburna organisationerna lättare att hitta varandra och knyta nya kontakter.