Skip to content

Överenskommelsens parter

Region Östergötland

Region Östergötland är en politiskt styrd organisation med ansvar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik samt med ett statligt uppdrag att driva regional utveckling. Idéburna organisationer med regionalt perspektiv i Östergötland, som baseras på en demokratisk värdegrund

De regionala organisationerna inom idéburen sektor är fristående från den privata och offentliga sektorn.

Varje enskild organisation har ett eget syfte och uppdrag, men gemensamt är att verksamheterna bygger på demokratiska värderingar och har samhälls- eller medlemsnytta som främsta mål. Organisationerna är inte vinstdrivande och är främst formerade i föreningar, kooperativ, studieförbund, trossamfund, stiftelser och liknande sammanslutningar.
Varje enskild regional organisation tar ställning till om den stödjer och undertecknar överenskommelsen.

Tre kaninstatyer där en hoppar ut i en damm.