Skip to content

En vecka om narkotikaprevention

En vecka om narkotikaprevention

När

20 mars 2023 - 23 mars 2023    
02:00 - 06:30

Norrköpings kommun, länsstyrelsen i Östergötland, studieförbundet NBV, Våra Gårdar, IOGT-NTO och Östergötlands läns nykterhetsförbund står som arrangörer för En vecka om narkotikaprevention.

Måndag 20 mars
Klockan 14.00 och 18.30
Myter och argument inom narkotikapolitiken

Peter Moilanen
Narkotikapolitiken är både lokal och global. Direkt från årliga FN-mötet i Wien kommer Peter Moilanen, chef för Narkotikapolitiskt Center, för att föra ett samtal kring myter och argument inom narkotika-politiken. Vad kan vi göra politiskt för att få ner såväl dödlighet som konsumtion?

Tisdag 21 mars
Klockan 18.30
Avkriminalisering och legalisering: Vad kan vi lära oss av andras erfarenheter?

Pierre Andersson
Pierre Andersson, journalist och policyrådgivare, tar oss med till Portugal, USA och Kanada länder som har avkriminaliserat narkotika och/eller legaliserat cannabis.

Onsdag 22 mars
Klockan 14.30 och 18.30
Tidig upptäckt – hur täpper vi till glappen?

Sara Heine
I kedjan från ett hälsofrämjande arbete och förebyggande insatser till tidig upptäckt och tidiga insatser är många aktörer inblandade. Sara Heine, kommunikatör NPC, berättar både om glappen och när samverkan fungerar i kommunerna.

Klockan 19.30
Paneldebatt

Sara Heines föreläsning följs upp med ett samtal mellan Monica Holstad, ordf. socialnämnden; Maria Sayeler Benham, oppositionsråd; Annika Granath, kommunpolis samt Sara Heine.
Moderator: Pierre Andersson.

Torsdag 23 mars
Klockan 14.00 och 18.30
Sveriges barnsoldater – dödskjutningarna, en verklighet mitt ibland oss.

Evin Cetin
Som advokat har Evin Cetin mött såväl offren som förövarna i gängvåldet – de som beställer morden, de som lever med ett pris på sitt huvud och de som rekryterar narkotikans barnsoldater.

Måndag – torsdag, klockan 10.00–20.00
NBV:s narkotikautställning. En mångfald aspekter.

Praktisk information

Fritt inträde.

Anmäl dig med namn, telefonnummer/mailadress samt dag och tid till lena.wiberg@nbv.se

Plats: IOGT-NTO-gården, Norra Promenaden 108, Norrköping.

Läs mer: nbv.se/narkotikaveckan eller nykterhetsforbundet.se
För mer info, ring 072–217 24 10 eller 070–850 59 15