Skip to content

Amningshjälpen i Östergötland

Kontaktperson: Carina Sjögren

Amningshjälpen i Östergötland har f.n. 26 medlemmar, varav 6-7 stycken är mer aktiva. De flesta som blir medlemmar är småbarnsmammor. För att bli s.k. hjälpmamma måste vi genomgå ett kunskapsprov i 3 delar och bli godkänd.
Huvuduppgiften för föreningens aktiva ’hjälpmammor’ är att finnas till hands per telefon, mejl, sms och ibland hembesök samt via Facebook för att ge råd och stöd till mammor och pappor som önskar våra råd.
Några hjälpmammor håller också studiecirklar i amning och tidig anknytning för blivande föräldrar tillsammans med Sensus. Dessa amningskurser finansieras genom bidrag från Region Östergötland. Föräldrar som deltagit ger mycket höga poäng till kursen och kursledaren. Vi kom tidigt igång med att även hålla dessa kurser online, vilket underlättar för föräldrar, som inte bor i Norrköping/Linköping.
Riksföreningen fyller i år 50 år, och startade 1973.

Varför vi är med och deltar i Överenskommelsen:

Amningshjälpen i Östergötland har undertecknat den ursprungliga överenskommelsen, men vi är ganska få aktiva i Östergötland, varav de flesta är småbarnsmammor, varför vi har varit rätt ”osynliga’ i dessa kretsar, utom det första året. Sedan kom pandemin, och nu ska vi försöka bli lite mer aktiva här igen.