Skip to content

Astma- och Allergiföreningen Östergötlands län

Kontaktperson: Sara Hjalmarsson

Astma- och Allergiföreningen Östergötlands län bildades 1968 och arbetar sedan dess för att människor med allergiska sjukdomar ska kunna fungera som fullvärdiga medlemmar i samhället.
Astma, allergi, eksem och andra överkänsligheter är breda områden och vi har medlemmar som påverkas dagligen av sina sjukdomar medan andra knappt känner av dem.
Föreningen försöker att påverka samhället så att människor med allergisjukdomar får samma levnadsvillkor och tillgänglighet som andra medborgare.

Varför vi är med och deltar i Överenskommelsen:

Astma- och Allergiföreningen Östergötlands län deltar i överenskommelsen eftersom vi arbetar för att möjliggöra ett friskare och tryggare liv för alla med astma, allergi eller annan överkänslighet i Östergötland.
Astma och allergi hör till vår tids största folksjukdomar. Var tredje svensk är drabbad och antalet ökar.