Skip to content

Autism Östergötland

Kontaktperson: Anna Paulsen

Autism Östergötland är en förening inom Autism Sverige som. Vi arbetar för att förbättra villkoren i samhället för personer som har Autismspektrumtillstånd. Föreningen arbetar också för att skapa mötesplatser, påverka beslutsfattare och sprider kunskap om autism.

Varför vi är med och deltar i Överenskommelsen:

Vi är med i Överenskommelsen för att skapa en större samverkan mellan alla olika parter som arbetar med personer med autism. Det är mycket viktigt att kunskapen om autism ökar på alla samhällsnivåer.