Skip to content

Bildningsförbundet Östergötland

Kontaktperson: Peter Frejhagen, kanslichef

Bildningsförbundet Östergötland är folkbildningens samverkansorganisation och studieförbundens branschorganisation i Östergötland och samlar alla 10 studieförbund och 5 folkhögskolor i regionen.

Bildningsförbundet Östergötland ska vara en arena för att visa på den samlade folkbildningens betydelse och effekt, samt skapa nya och bättre förutsättningar för studieförbund och folkhögskolor att stödja människors utveckling. Vi ska främja folkbildningsarbetet i regionen genom omvärldsanalys, kommunikation och samverkan.

Varför vi är med och deltar i Överenskommelsen:

Bildningsförbundet samverkar med ett antal organisationer för att ta in kunskap, påverka frågor med folkbildningens perspektiv samt sprida kunskap om folkbildningens villkor till omgivningen. Överenskommelsen är en bra plats att både ta in vad andra gör och också bidra med det vi gör på ett återkommande sätt.