Skip to content

Coompanion Östergötland

Kontaktperson: Camilla Carlsson

Coompanion Östergötland är ett lokalt och regionalt kooperativt utvecklingscentrum som bidrar till en mer jämlik och demokratisk samhällsutveckling genom entreprenörskap präglad av kooperation och hållbarhet.

Coompanion Östergötland är ett kooperativt utvecklingscentrum i Östergötland vars syfte är att ge information och råd till grupper som vill starta kooperativ eller annan liknande verksamhet. Vår rådgivning är kostnadsfri. Vi bedriver också projekt tillsammans med andra föreningar, företag, kommuner och region för ett kooperativt och hållbart samhälle. Vårt arbete resulterar i företag som tar samhällsansvar och skapar positiva samhällseffekter och som ger lokal och regional utveckling i Östergötland.

Varför vi är med och deltar i Överenskommelsen:

Vi vill bidra med kunskap och engagemang för sociala innovationer som leder till ett mänskligt och hållbart Östergötland med entreprenörskap som sker på jämlika villkor, där ägande och styrning sker demokratiskt och där hållbarhet värnas ur både socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.