Skip to content

Funktionsrätt Östergötland

Kontaktperson: Agneta Lindqvist

Funktionsrätt Östergötland är en samarbetsorganisation för 35 olika funktionshinderorganisationer och arbetar för att alla ska kunna delta i samhället på lika villkor. Det finns idag en rad hinder som begränsar självbestämmande och delaktighet. Det vill vi ändra på.

Varför vi är med och deltar i Överenskommelsen:

Genom att bidra med vår kunskap om universell utformning kan vi utöka individens möjlighet till delaktighet i samhället.