Skip to content

Hela Sverige ska leva Östergötland

Kontaktperson: Pia Tingvall

Det behövs människor i hela länet. Människor som producerar mat och energi till oss alla, som gör att vägar och järnvägar fungerar i hela Sverige, och att det finns sjukvård och skolor. Människor som ser till att samhället och dess funktioner finns närvarande för oss alla i hela länet, ja, helt enkelt människor som befolkar Östergötland.
Vi stöttar de lokala utvecklingsgrupper som finns i hela länet, alltså byalag, samhällsföreningar eller bygdebolag, det vill säga alla som arbetar för att utveckla sin bygd. Men vi är också en kanal in i beslutsrummen och jobbar för att landsbygdsfrågorna blir synliga i debatten.

Varför vi är med och deltar i Överenskommelsen:

Om vi ska kunna lösa de samhällsutmaningar vi står inför idag och i framtiden behöver vi alla hjälpas åt. Idéburna aktörer behöver ta en större plats som samhällsaktör och vi behöver hitta samverkan både inom vår egen sektor och med offentlig- och privat sektor. Överenskommelsen är viktig för att arbeta med sektorsövergripande frågor om hur. När, var och hur vi samverkar.