Skip to content

Hörselskadades distrikt i Östergötland

Kontaktperson: Maria Loorents Peterson

Som medlem i HRF tillhör du en lokal HRF-förening, där du kan träffa andra i samma situation få tips stöd och möjlighet att utbyta erfarenheter. Här kan du vara med på aktiviteter under tillgängliga former, med andra som vet hur det är att ha en hörselskada. Det är en gemenskap med både skratt och allvar där du kan räkna med att alltid kunna vara delaktig.
Till HRF Östergötlands distrikt hör idag fem föreningar Kinda, Linköping, Västra Östergötland, Östra Östergötland och Åtvidaberg. Östergötland består av fler kommuner än så och tillhör du en av dem är du välkommen till någon av de andra föreningarna. All verksamhet är öppen för alla medlemmar i distriktet och är du ännu inte med medlem är du välkommen att prova på!

Varför vi är med och deltar i Överenskommelsen:

Vi vill bidra till ett hörselsmart samhälle. Ett samhälle där alla kan delta och vara aktiva utifrån sina förutsättningar.
Vi arbetar för att sprida hörselsmart kunskap, att regionens invånare ska få en god hörselvård och att alla ska ha möjlighet till ett välfungerande yrkesliv och ett rikt och hörselsmart fritidsliv.
Tillsammans växer vi!