Skip to content

Ibn Rushd Studieförbund

Kontaktperson: Josefin Nyström

Ibn Rushd är ett studieförbund med fokus på mångfald, rättigheter och livsåskådning. Vi verkar för att säkerställa demokrati och mänskliga rättigheter och arbetar aktivt för att stärka den svensk-muslimska identiteten. Med folkbildning som verktyg engagerar och erbjuder vi ett brett utbud av seminarier, studiecirklar och kulturarrangemang. Detta gör vi tillsammans med våra medlemsorganisationer som består av alltifrån trossamfund till ideella föreningar utan religiös profil. 

Ibn Rushd är öppet för alla och har verksamheter över hela Sverige. Kontakta oss om du vill starta en studiecirkel, föreläsa eller om du är intresserad av vår verksamhet.

Varför vi är med och deltar i Överenskommelsen:

Vi vill vara delaktiga och bidra till samarbete mellan organisationer och företag i Östergötland som sker på lika villkor och demokratiska grunder. Vi vill vara en brobryggare för våra samverkansparter och medlemsorganisationer till civilsamhället, företag och organisationer.