Skip to content

Korpen Östergötland

Kontaktperson: Åsa Hjärtstrand

Korpen har 10 lokala föreningar i Östergötland som bedriver motionsverksamhet med totalt ca 50 aktiviteter ex gruppträning, gym, racketsporter, korpidrotter. Våra målgrupper är familjen, ungdomar, arbetsplats och seniorer.
Utbudet i föreningarna skiljer sig utifrån den efterfrågan som finns lokalt. Korpen har dragit igång en rad motionsprojekt som engagerar på motionsnivå. Mitt Everest, Skoleverest, Aktiv Senior är lysande exempel på Korpen förmåga att snabbt dra igång nya aktiviteter.

Varför vi är med och deltar i Överenskommelsen:

Korpen är ett motionsidrottsförbund som bedriver en stor verksamhet för alla åldrar. Trender och nytänkande har alltid en given plats i Korpen stora, gröna hjärta. Korpen ser stora möjligheter kring samverkan med andra organisationer, där vi tillsammans kan hjälpa varandra och knyta nya kontakter.