Skip to content

Nationell samverkan för psykisk hälsa Östergötland (NSPH Östergötland)

Kontaktperson: Maja Engström

NSPH är en paraplyorganisation förföreningar som arbetar med psykisk ohälsa och psykisk sjukdom. NSPH Östergötland är ett nätverk bestående av de föreningar som finns i länet och som arbetar med så kallat brukarinflytande i länet. På Nationellt plan finns det 13 medlemsorganisationer i NSPH.I NSPH Östergötland är åtta av dessa föreningar representerade. Vi medverkar i arbetsgrupper och planeringsgrupper på kommunal och regional nivå. NSPH.s representanter kan bland annat bidrar med den erfarenhetsbaserade kunskapen av att ha levt eller lever med psykisk ohälsa eller sjukdom eller att ha stått nära någon som varit drabbad. Vi bidrar även med den kunskap och erfarenheter som kommer in från respektive förenings medlemmar och stödsökande.

Varför vi är med och deltar i Överenskommelsen:

För att få en förändring i samhället i stort behövs samverkan mellan idéburna organisationer och Region, därför deltar vi i Överenskommelsen.