Skip to content

NOVAHUSET – Föreningen mot sexuellt våld

Kontaktperson: Erika Jägerbrink

Novahuset är en politiskt och religiöst obunden förening. Vår vision är ett samhälle
fritt från sexuellt våld. Vi tror på människans rätt till sin egen kropp och rätten till ett liv
utan sexuellt våld, oavsett vem du är. Föreningens värdegrund vilar på ståndpunkten
att övergrepp kan förebyggas och bearbetas. Vårt arbete genomsyras av
medmänsklighet i kombination med kompetens och professionalitet där vi alltid sätter
de stödsökande i främsta rummet. Föreningen präglas av nytänkande och
mångsidighet med ambitionen att vara en plats med rum att utvecklas.

Varför vi är med och deltar i Överenskommelsen:

Novahuset har alltid ansett att samverkan är viktigt för att hitta gemensamma vägar
framåt och ser Överenskommelsen som ett forum att möta olika organisationer och
företag kring gemensamma frågor för att tillsammans hitta hållbara lösningar utifrån
olika perspektiv.