Skip to content

ÖLN, Östergötlands läns nykterhetsförbund

Kontaktperson: Per-Åke Andersson

Östergötlands läns nykterhetsförbund är ett religiöst och partipolitiskt obundet samarbetsorgan för sammanslutningar inom Östergötlands län som vill verka i enlighet med förbundets syn.

Syftet är att i enlighet med ÖLN:s stadgar och SLAN:s (Sveriges Landsråd för Alkohol och Narkotikafrågor) alkohol-och drogpolitiska handlingsprogram främja nykterhet samt motverka bruket av alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel.

Varför vi är med och deltar i Överenskommelsen:

Civilsamhället spelar en stor roll för demokrati, folkhälsa, integration, kultur, bildning, aktiv fritid. Vi försöker komplettera där samhället inte räcker till med kompetens och engagemang.
Samarbete mellan civilsamhällets organisationer och med offentliga organ gör insatserna effektivare.

Vårt långvariga fokus och kompetens på den stora skada alkohol och andra droger orsakar enskilda, familjer och andra anhöriga samt samhället och vad som krävs för att minska skadorna är en tillgång för övriga i Överenskommelsen.

Vi hoppas också kunna dra nytta av andra i Överenskommelsen för att skapa ett mera rättvist och jämlikt samhälle där alla får plats.