Skip to content

Östergötlands Bygdegårdsdistrikt

Kontaktperson: Björn Kanebäck

Vi är en öppen folkrörelse med mötesplatser i hela landet.
Bygdegårdsrörelsen har en ledande roll i att stärka bygden och dess människor –
nu och i framtiden.
Bygdegården – den naturliga mötesplatsen – är en allmän samlingslokal öppen
för alla och förvaltad av en ideell styrelse, utsedd på demokratiska grunder.
Östergötlands Bygdegårdsdistrikt leds av en ideell styrelse som är vald av ombud från de knappt 40-talet lokala bygdegårdsföreningar som finns inom länet.
Det finns bygdegårdar i länets samtliga 13 kommuner.

Varför vi är med och deltar i Överenskommelsen:

Vi vill vara med för att öka insynen inom den idéella sektorn i länet och underlätta kontakten med Regionen samt bidra med ett öppnare klimat och verka för mer samarbete.