Skip to content

Östergötlands Fotbollförbund

Kontaktperson: Johan Thorén

Östergötlands Fotbollförbund har cirka 150 medlemsföreningar, varav 100 bedriver barn och ungdomsverksamhet. Verksamheten handlar om att administrera seriespel och tävlingsfotbollen i Östergötland samt arbeta med utbildning för spelare, tränare, ledare och domare samt föreningsutveckling. ÖFF har ett kansli som ligger i Idrottens Hus i Linköping i Linköping Arena där 7-8 personer arbetar.

Varför vi är med och deltar i Överenskommelsen:

Fotboll berör väldigt många människor och är en spegel av samhället och samhällsutvecklingen. I strategin för svensk fotboll står det att vi ska vara en pådrivande och engagerad samhällsaktör. I Östergötland vill ÖFF utifrån den strategin och inom ramen för överenskommelsen samarbeta och samverka kring viktiga samhällsfrågor som t.ex. folkhälsa, jämställdhet, inkludering, integration och föreningsdemokrati.