Skip to content

Östergötlands Hembygdsförbund

Kontaktperson: Jesper Ström

Vårt huvudsyfte är att lyfta fram hembygdsrörelsens budskap och värderingar genom att främst stödja, organisera och utveckla hembygdsföreningar i Östergötlands län. Vi samarbetar även med andra kulturarvsorganisationer.

Varför vi är med och deltar i Överenskommelsen:

För att eventuellt kunna hitta samarbetspartner och projekt som passar vår verksamhet och våra medlemsföreningar.