Skip to content

Östergötlands Stadsmission

Kontaktperson: Eva Lundgren Stenbom

Östergötlands Stadsmissions mål med sin verksamhet är att våra deltagare kan ta del av och bidra till samhället utifrån sin egen förmåga. Genom det sker en förflyttning mot egenmakt och minskat lidande.
Indikatorer för detta är:


• Ökat välmående

• Ökad egenmakt

• Ökad livskvalitet

Utifrån dessa indikatorer gör vi effektmätning för att veta att vi gör rätt saker och att vi uppnår effekt för individer, grupper och samhälle. Under perioden kommer vi att organisera, kompetensutveckla och systematisera vår effektmätning för att kommunicera vår relevans och påverkan på samhällsutvecklingen.

Varför vi är med och deltar i Överenskommelsen:

Vi vill bidra med vår breda kompetens och erfarenhet. Samhällsproblemen Stadsmissionen fokuserar på tenderar inte att sjunka, utan snarare öka. Samtidigt som många goda krafter finns verkar inte samhällsproblem lösas utan snarare tvärtom, bli värre.