Skip to content

PRO Östergötland

Kontaktperson: Marie Reifelton

PRO är en pensionärsorganisation med 60 föreningar inom Östergötland som jobbar med After Work på riktigt. PRO:s medlemmar har lämnat arbetslivet bakom sig och har livet framför sig. Vi arbetar med mottot:
PRO ställer upp – PRO ställer till – PRO ställer om

Varför vi är med och deltar i Överenskommelsen:

PRO vill samverka med både Region Östergötland och andra organisationer. PRO är en resurs för både samhället och individer som gör skillnad och tror på att vi blir starkare tillsammans i alla lägen.