Skip to content

Region Östergötland

Kontaktperson: Sara Birgersson, strateg, region Östergötland

Region Östergötland ansvarar för hälso- och sjukvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Vi ska skapa goda och attraktiva livsvillkor för regionens invånare. Region Östergötland är en politisk styrd organisation och överenskommelsen antogs av regionfullmäktige i politisk enighet 2018.

Varför vi är med och deltar i Överenskommelsen:

Inom ramen för den regionala Överenskommelsen kan det offentliga och de idéburna organisationerna – med sina olika roller och funktioner – föra en kontinuerlig dialog där fokus ligger i att lösa olika samhällsutmaningar. Aktiviteter och samtal inom den regionala Överenskommelsen bidrar till en bättre folkhälsa och en stärkt demokrati samt bidrar till den regionala målsättningen om ett gott liv för östgötarna. Genom Överenskommelsen får Region Östergötland flera samverkansfördelar som ökad mångfald av utförare, ökat medborgarinflytande och bättre tillvaratagande av människors engagemang och drivkraft samt inspiration till nya sätt att arbeta.