Skip to content

RF-SISU Östergötland

Kontaktperson: Hans Wetterhall

RF-SISU Östergötland är en av Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas 19 regionala organisationer. Vårt uppdrag är att stödja, företräda, leda och samordna idrottsrörelsen i gemensamma frågor på regional och lokal nivå.
Vi verkar även för och bidrar till idrottens utveckling genom folkbildning och utbildning i idrottsföreningar och specialidrottsdistriktsförbund.
Till RF-SISU Östergötlands uppgifter hör att:
– vara idrottsrörelsens studieförbund och utbildningsorganisation.
stimulera lärande.
– främja, utveckla och samordna idrottsverksamheten.
ta tillvara idrottens intressen och se till att idrottens roll i samhället utvecklas.
– arbeta med idrottsservice, intressepolitik och idrottsutveckling.
fördela vissa anslag till idrottsrörelsen.
– verka för att bevara det idrottshistoriska arvet.
stärka engagemanget och utveckla idrottsverksamheten.
– Vi ska företräda idrotten i för idrotten viktiga frågor, leda det regionala intressepolitiska arbetet och kommunicera idrottens samhällsnytta.

Varför vi är med och deltar i Överenskommelsen:

Svensk idrott är en viktig och positiv kraft i samhället. Vi vil möta och bidra till att lösa samhällsutmaningar med andra aktörer och vi tror att Överenskommelsen är en viktig plattform att föra dialog och skapa samverkan. Genom Överenskommelsen kommer vi lättare hitta varandra och knyta viktiga kontakter i det arbetet.