Skip to content

Riksteatern Östergötland

Kontaktperson: Ulf Thörn

Riksteatern Östergötland är en organisation som har som främsta syfte att stötta Östergötlands arrangörer av scenkonst och annan kultur.
Riksteatern Östergötland verkar inom följande områden:
• Arrangörsutveckling och arrangörsstöd
• Scenkonst för barn och unga
• Utveckling dans- och cirkusarrangörer
• Opinionsbildning
Riksteatern Östergötland har ett uppdrag från Region Östergötland att arbeta med arrangörsutveckling samt att utveckla och driva den digitala utbudskatalogen Barnkultur Öst.
Bakom Riksteatern Östergötland står länets elva riksteaterföreningar.

Varför vi är med och deltar i Överenskommelsen:

Riksteatern Östergötland deltar i Överenskommelsen för att främja utvecklandet av civilsamhället och stötta främst de ideella kulturarrangörerna.