Skip to content

Studiefrämjandet Östergötland

Kontaktperson: Marie Andersson

Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund med ett brett utbud av studiecirklar, utbildningar, kulturarrangemang och föreläsningar.
Studiefrämjandet finns till för människor som vill lära och påverka sin livssituation, sin omgivning och samhället. Vi söker upp och bjuder in dem som inte självmant kommer till oss.
Vi är ett bildnings- och utbildningsorgan för våra medlems- och samverkansorganisationer. Vi möter föreningslivets behov av folkbildning.
Vi är en bildningsplattform som skapar möjligheter och förutsättningar för att
människor tillsammans ska växa och ta plats i samhället.
Studiefrämjandets profilområden är natur, miljö, djur och kultur.

Varför vi är med och deltar i Överenskommelsen:

Vi tror på samverkan och vill tillsammans med andra organisationer ge vårt bidrag till utveckling för alla i Östergötland.
Vår vision är att alla människor har kunskap, kraft och utrymme att delta i
utvecklingen av ett hållbart och demokratiskt samhälle.
Studiefrämjandet finns till för människor som vill lära och påverka sin livssituation, sin omgivning och samhället. Vi söker upp och bjuder in dem som inte självmant kommer till oss. Vi är ett bildnings- och utbildningsorgan för våra medlems- och samverkansorganisationer. Vi möter föreningslivets behov av folkbildning. Vi är en bildningsplattform som skapar möjligheter och förutsättningar för att människor tillsammans ska växa och ta plats i samhället.