Skip to content

Sensus

Kontaktperson: Birgitta Sundström

Sensus är ett av Sveriges tio studieförbund och vi arbetar med folkbildning.
Tillsammans med våra medlemsorganisationer, samverkansparter och deltagare skapar vi mötesplatser för kultur och bildning runt om i hela Sverige.

I vårt arbete och i vår verksamhet fokuserar vi på relationer, livsfrågor, rättighetsfrågor och hållbarhetsfrågor.

Vi tror på alla människors lust att lära nytt och att det är i möten med andra vi utvecklas. Att tillsammans dela kunskaper och erfarenheter ger oss möjlighet att förstå mer om oss själva, om andra, vår samtid och världen vi lever i. Vi tror att möten förändrar människor och att människor förändrar världen.

Vi kontaktas både av enskilda personer som är intresserade av att göra något tillsammans med andra och av organisationer som vill starta en verksamhet ihop med oss.

Varför vi är med och deltar i Överenskommelsen:

Sensus studieförbund ska ge möjlighet till utveckling och lärande i mänskliga möten och genom kulturupplevelser. Sensus verkar för aktivt engagemang i samhället och med våra medlemsorganisationer. Sensus arbetsformer är studiecirklar, kulturprogram och annat folkbildningsarbete. Därför tror vi att genom denna Överenskommelse bidrar och hittar andra att samverka med.