Skip to content

Skådebanan Östergötland

Kontaktperson: Jessica Steje

Nya Skådebanan i Östergötland är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som verkar i och av egen kraft och genom våra medlemsorganisationer, enskilda medlemmar, samarbetspartners och nätverk.

Vision och målsättning
Alla ska ha tillgång till konst och kultur – det är en demokratisk rättighet. Tillgänglighet är en förutsättning för skapandet av ett rättvist och jämställt samhälle. Vårt mål är att sänka trösklarna till kulturen samt öka intresset för kultur i hela länet. Vi vill öka tillgängligheten till kulturupplevelser som ger social gemenskap, personlig utveckling och tillväxt för regionens invånare.

Verksamhetsidé
Skådebanerörelsens övergripande verksamhetsidé är att arbeta för allas rätt till konst och kultur, upplevelser, gemenskap och utveckling. Det gör vi genom att främja och ordna möten mellan konst, kultur och människor utifrån rättvise- och demokratiaspekter.
Nya Skådebanan i Östergötlands uppdrag är att verka i hela Östergötland.

Varför vi är med och deltar i Överenskommelsen:

Vi deltar i överenskommelsen eftersom samverkan är vår modell. Kultur och konst behöver ha en självklar plats i framtida samhällslösningar.