Skip to content

SKPF Pensionärerna

Kontaktperson: Mari-Anne Andersson

SKPF Pensionärerna är en öppen ideell organisation, religiöst och partipolitiskt obunden. Vi tar på olika sätt tillvara medlemmarnas intresse och verkar för ett demokratiskt samhälle byggt på alla människors lika värde. Vi vill även skapa opinion för det jämlika och jämställda samhället samt aktivt arbeta för en solidaritet mellan generationer. Vi är även en organisation som erbjuder bildning och kultur, gemenskap och social sammanhållning.

Varför vi är med och deltar i Överenskommelsen:

Vi vill medverka till ett samhälle där såväl privata som offentliga företag och verksamheter finner en gemenskap med föreningslivet, för en solidarisk utveckling till gagn åt alla generationer.