Skip to content

Linköpings stift

Kontaktperson: Susanna Löfgren

Svenska kyrkan Linköpings stift består av hundra församlingar i Östergötland och Norra Småland. Vår biskop har sitt säte i Linköping. Våra församlingar samlar människor i alla åldrar till gudstjänst och vardag i livets alla skeden. Utifrån kristen tro vill vi vara med och skapa ett gott samhälle präglat av omsorg om medmänniskan och skapelsen – socialt, ekonomiskt, miljömässigt, existentiellt och andligt hållbart. Genom kyrkans diakoni arbetar vi för delaktighet, gemenskap, rättvisa och försoning.

Varför vi är med och deltar i Överenskommelsen:

För att världen ska vara en god plats att leva i måste alla goda krafter göra tjänst för världen. I våra lokalsamhällen arbetar Svenska kyrkan tillsammans med samhällets alla goda krafter. I samverkan bidrar vi med kyrkans kompetens och erfarenhet av att möta människor i glädje och sorg. Genom Överenskommelsen får olika organisationer och perspektiv mötas och när vi arbetar tillsammans blir förutsättningarna för att möta människors behov allra bäst.