Skip to content

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa – Muslimska Fredsrörelsen (Region Östergötland)

Kontaktperson: Albin Jonsson

Muslimska Fredsrörelsen vision är Att vara ledande i att fostra moraliskt goda människor som med kunskap utifrån islams världsbild gemensamt leder ett rättvist och långsiktigt fredsarbete.
Muslimska Freds är en ungdomsorganisation som utbildar och engagerar ungdomar med majoriteten inom åldersspannet 14-30 år. Muslimska Fredsrörelsen jobbar med att utbilda inom bland annat islam, organisering och ledarskap. Vi har 10 verksamhetsområden vilka är
⦁ Islam,
⦁ Utbildning, Forskning &utveckling
⦁ Organisation
⦁ Socialt arbete och Folkhälsa
⦁ Arbetsmarknad och näringsliv
⦁ Kultur, Idrott och Media
⦁ Konsument och Finans
⦁ Miljö & klimat
⦁ Politik och påverkan
⦁ Globalt
Muslimska Fredsrörelsen fokuserar på att bygga stabila individer och ledare som i sin tur anstränger sig i att bidrar till ett bättre samhälle. En av våra paroller är:
”Trygga människor skapar trygga samhällen”.

Varför vi är med och deltar i Överenskommelsen:

Vi vill jobba för en fredligare och rättvisare värld och anser att samverkan, dialog och möten av olika slag är en viktig del i den strävan.