Skip to content

Sydöstra Folkets Hus och Parkregion

Kontaktperson: Barbro Wenden

Vi samlar ca 70vmedlemsföreningar inom Folkets Hus och Parker i Östergötland och Småland, varav 17 i Östergötland. Vi företräder dem i regionala samarbeten, är en gemensam röst för dem i påverkansarbete och bidrar med samordning vid behov.

Varför vi är med och deltar i Överenskommelsen:

Civilsamhället har en viktig uppgift, men de många ofta små ideella föreningar som utgör en betydande del av civilsamhället har svårt att få sina röster ”hörda”. Det arbete de lägger ned uppfattas som en självklar del i samhällslivet, och det behöver också utvecklas i takt med samhället i övrigt. Vi anslöt oss till Överenskommelsen för att kunna medverka i förändringen och genom våra föreningar tillvarata invånarnas intressen.