Skip to content

Synskadades riksförbund Östergötland

Kontaktperson: Johan Pettersson

Synskadades Riksförbund (SRF) är Sveriges ledande företrädare för personer med synnedsättning. En partipolitiskt och religiöst obunden organisation som tillvaratar synskadades intressen genom arbete med påverkan, kunskapsspridning och för ökad självständighet.

SRF bildades redan 1889 med syfte att värna synskadades intressen och rättighet till full delaktighet och jämställdhet i samhället. Idag består organisationen av 129 föreningar med drygt 12 000 medlemmar.

Varför vi är med och deltar i Överenskommelsen:

Synskadades riksförbund Östergötland vill sprida information och kunskap om vad det innebär att leva med en synnedsättning. Vi vill vara med och påverka Region Östergötland i frågor som är viktiga för våra medlemmar.