Skip to content

Arbetsmarknad och idéburen sektor

Den 22 november hölls ett digitalt seminarium under tema ”Arbetsmarknad och Idéburen sektor”.
Catherine Szabó från Region Östergötland, Strateg för kompetensförsörjning, strategigruppen för inkludering, gav information om arbetsmarknadsläget i Östergötland.

Utöver det höll Gustav Gyllensten en kort presentation av Skoopi Östergötland. Skoopi är de arbetsintegrerande sociala företagens intresseorganisation. Östergötlands ASF har valt att inte bilda någon organisation utan samverkar med SE UPP genom Coompanion.

Efter det presenterade Ibrahim Beganovic ett ESF-projekt Reboot från Fotbollsförbundet.

Organisationer som deltog är RF-Sisu, ABF, Coompanion, Linköpings stadsmission, Fotbollsförbundet, Funktionsrätt Östergötland, Skoopi Östergötland och Skäggbyrån.

Detta seminarium är det första som rör arbetsmarknaden och skall ses som en start med flera aktiviteter.