Skip to content

Två förstudier 2021

Under 2021 har Coompanion Östergötland tillsammans med SE UPP och Region Östergötland arbetat med två förstudier. Båda studierna är finansierade av och kopplade till framtida utlysningar via Europeiska socialfonden (ESF).

  1. Projekt Gemensamma Krafter inom programområde (PO) 1 med fokus på kompetensutveckling till överenskommelsens parter.
  2. Projekt Samverkan för hälsa och arbete PO2 med fokus på tematiska målgrupperna, ekonomiskt utsatta, etablering på arbetsmarknaden och återinträde på arbetsmarknaden.

Målet med förstudierna är att ESF i kommande programperiod skräddarsyr PO 1 och PO 2 utlysningar för den idéburna sektorn. Både generellt och speciellt kopplat till det gemensamma arbetet med överenskommelsen, social innovation och effektmätning.