Skip to content

Tillit 2.0

Tillit 2.0 är en tvådagars konferens som äger rum i Linköping den 19 – 20 december. SE UPP tillsammans med Region Östergötland vill arbeta vidare i den goda anda som skapades på tidigare konferensen under 2021.

Vilka samhällsutmaningar står vi inför till följd av covid-19? Det vill SE UPP och Region Östergötland tillsammans med deltagande organisationer ringa in.

Hur kan den idéburna sektorn tillsammans med offentlig sektor lösa nya samhällsutmaningar? Det finns goda exempel som SE UPP vill presentera under konferensen. HUSET och BUDA, två konkreta exempel från ESF projektet Empowerment+, föreläsning av Bi Puranen, World Values Survey, om integration och värderingar, diskussioner och mycket annat.