Skip to content

Tillit

Coompanion Östergötland tillsammans med Hela Sverige ska leva har arrangerat en träff för medlemsorganisationerna. Det är drygt 50 medlemmar i dagsläget.

Deltagarna skulle lära känna och lära av varandra. Med hjälp av samarbetsövningar och medskapande tekniker. Tekniker som även innebär kompetensutveckling, och kan användas av var och en i egen verksamhet.