Skip to content

Fritidshjälpmedel

Funktionsrätt Östergötland har tillsammans med andra aktörer erhållit stöd från Region Östergötland för ett projekt om Fritidshjälpmedel. De andra aktörerna är Parasport Linköping, Parasport Norrköping, Parasport Östergötland samt Stiftelsen Missmyra-Risten Resurscenter.

Partnerna startade arbetet redan år 2021. Projektet är en fortsättning. Syftet är att personer med funktionsnedsättning skulle kunna få möjligheten att låna och prova olika fritidshjälpmedel i ett led att bli mer aktiva och hitta meningsfull fritidssysselsättning.