Skip to content

19 – 20 December

Hur kan kommuner och den idéburna sektorn samarbeta och vara en del i lösningen kring långstidsarbetslöshet?

Strax innan julafton samlades intresserade från Östergötlands föreningsliv, Region Östergötland och de östgötska kommunerna på Konsert och Kongress i Linköping för att inspireras av konkreta innovativa modeller som främjar social inkludering på arbetsmarknaden, samt ta del av forskning kring integration och värderingar.

DAG 1, den 19 december, på Linköpings konsert och kongress presenterades HUSET, en gemensam organisering  som håller på att formas mellan Ånge kommun, ABF lära och jobb, IF Metall och Coompanion Västernorrland. HUSET skall bli en aktör inom KROM. Ånge kommun är en liten kommun där målgruppen är för liten för en traditionell KROM aktör samtidigt som andelen långtidsarbetslösa är stor. KROM är en del i  organisationen HUSET  som formas och som utvecklas som ett socialt företagande för fler i arbete. Allt överskott återinvesteras.


DAG 2, 20 december, ägare deltagarna sig år forskning kring integration och värderingar.

Är integration möjlig utan djup kunskap  om det svenska samhället och om migranternas värderingar? Denna rubrik var ingången för en mycket intressant föreläsning av Bi Puranen som är generalsekreterare vid World Values Survey och som har gett ut  forskningsrapporten Migranternas Röst. Denna föreläsning har gett nya vinklar på integration, kultur och värderingar som vi kommer att ta med oss in i det kommande arbetet i Östergötland.

Konferensen var ett samarbete mellan Region Östergötland och SE UPP, sociala ekonomins utvecklingspartnerskap i Östergötland.