Skip to content

EU-kommissionen lägger fram rådsrekommendationer för social ekonomi och lanserar en kunskapsportal

Social ekonomi är ett samlingsnamn på den del av ekonomin som sätter människor, samhälle och miljö framför vinst.

Den 13 juni lade EU-kommissionen fram ett förslag till rådsrekommendation om hur medlemsländerna bör utforma och genomföra strategier för den sociala ekonomin. I kombination med de nya rekommendationerna har även en ny webbplats öppnats, portalen ”Social Economy Gateway”, som ger information för och om den sociala ekonomin i Europa. På den svenska sidan finns, bland annat, den regionala överenskommelse i Östergötland med som ett exempel liksom en länk till Region Östergötlands information om Interreg Central Baltic.

Läs mer på EU-kommissionens hemsida och på Region Östergötlands hemsida.