Skip to content

HUSET, Tillit 2.0 i Linköping

Hur kan kommuner och den idéburna sektorn samarbeta och vara en del i lösningen kring långstidsarbetslöshet?

Vid konferensen TILLIT2.0 den 19 – 20 decemver 2022 presenterades HUSET, en gemensam organisering som håller på att formas mellan Ånge kommun, ABF lära och jobb, IF Metall och Coompanion Västernorrland. Ånge kommun är en liten kommun där målgruppen är för liten för en traditionell KROM aktör samtidigt som andelen långtidsarbetslösa är stor. KROM är en del i organisationen HUSET som formas och som utvecklas som ett socialt företagande för att få fler i arbete. Allt överskott återinvesteras.

MEDVERKANDE: Susanne Vinderå, projektledare HUSET, Coompanion Västernorrland; Malgorzata Hammarberg, arbetsmarknadschef, Ånge kommun; Shpetim Pirraku, VD, ABF Lära och Jobb.

Konferensen var ett samarbete mellan Region Östergötland och SE UPP, sociala ekonomins utvecklingspartnerskap i Östergötland.