Skip to content

Var med och bidra till Östergötlands regionala kompetensförsörjnings­strategi

Region Östergötland bjuder in till en halvdags-workshop som en del i framtagandet av kompetensförsörjningsstrategi Östergötland. 

Olika perspektiv om kompetensförsörjning kommer att vara i fokus för dagen. Erica Byström, Linköpings Universitet, berättar om vikten av livslångt lärande och hur det kan rusta individer och organisationer. Hanna Henriksson, Region Östergötland, ger bilden av ungas hälsa utifrån ungdomsenkäten”Om mig”. Därefter fortsätter arbetet med kompetensförsörjningsstrategin vidare som en workshop.

Tid: 1 september, 08:30 –12:00, kaffe och smörgås finns från kl. 08:15

Plats: Equmeniakyrkan, Drottninggatan 22, Linköping

Läs mer och anmäl dig på Region Östergötlands sida via länken