Skip to content

Spännande rapport från FORUM

Fyra förslag på åtgärder för ett starkare brottspreventivt arbete i Sverige:

• Utveckla samverkan med civilsamhället.

• Säkerställ långsiktig och hållbar finansiering.

• Stärk infrastrukturen för det ideella engagemanget.

• Öka kunskapen om civilsamhälle och social hållbarhet.