Skip to content

Stormöte inom Överenskommelsen mellan Region Östergötland och idéburensektor

Måndag den 5 december bjöd Region Östergötland de idéburna organisationer som har anslutit sig till Överenskommelsen in till ett stormöte.

Mötet inleddes med information om primärvårdens utökade områdesansvar, samt en kort genomgång av en ny riktlinje för samverkan mellan hälso- och sjukvården och civilsamhället. Deltagarna fick också information om samverkansinitiativ som skett under 2022. Mötet avrundades med gruppdiskussioner kring verksamhetsberättelse 2022 och arbetsplan 2023.

Innan stormötet hölls en ceremoni för nya föreningar som skrivit under överenskommelsen. Representanter från Novahuset, Korpen, Östergötlands fotbollsförbund samt Folkets hus och parkrörelsen i Östergötland fick underteckna överenskommelsen och även skriva en namnteckning på den stora tavlan som hänger i Foajén i Regionhuset.

*Den Regionala Överenskommelsen antogs av regionfullmäktige den 21 november 2018, och undertecknades av Region Östergötland och representanter från idéburna organisationer den 11 december 2018.